Category: business development

biết van gas Thổ Nhĩ Kỳ

Van là một thiết bị để điều chỉnh, định hướng hoặc kiểm soát dòng chảy của chất lưu (khí, lỏng, rắn tầng sôi) bằng cách mở, đóng, giảm hoặc tăng lưu lượng. Với van mở, dòng nước được điều chỉnh từ áp suất cao đến áp suất thấp.

Chức năng chính của van

  • Trong phần này, chúng ta sẽ biết các chức năng nói chung. Sau đây là chức năng của van:
  • Dừng và chạy luồng.
  • Giảm và tăng lưu lượng.
  • Kiểm soát hướng dòng chảy.
  • Điều chỉnh áp suất dòng chảy của quá trình.
  • Giảm áp suất nhất định cho hệ thống ống.

Có rất nhiều kiểu dáng, chủng loại và mô hình, với các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Tất cả đều đáp ứng một hoặc nhiều chức năng được xác định ở trên. van thổ nhĩ kỳ là vật dụng đắt tiền, và điều quan trọng …